Monthly Archives: September 2016

ท่าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 8 ท่าที่จะทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอด
ท่าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 8 ท่าที่จะทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอด

จากการวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ทางเพศ เปิดเผยว่า การใช้ท่วงท่าและลีลามีส่วนสำคัญในการช่วยให้ เซ็กส์ มีความสุขมากยิ่งขึ้น และ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะคืออะไร การเลือกใช้ท่วงท่าก็คือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยทีเดียว ...continue reading